torsdag 24. juli 2014

Glytt

I går fekk eg Glytt frå ILCT!

Dette er bladet Nora Klungseth sender ut den månaden eg ikkje sender ut Nytt om Iraqw-Bibelen.

 
 Mange av dykk får det. Var det ikkje godt å lesa og ta til seg framsida! Jesus stoppar opp og tek seg tid når me strekkjer oss til han! Gildt å lesa om Frøydis som står på trass i sin alder!  Og om dei gode medarbeidarane. Kristina Mallange som traust held ut og har stort ansvar. Og dei unge som tek over og får ansvar lagt på seg. Måtte Gud gi oss og iver til å støtta opp om dei alle!

Og til slutt songen på sistesida! Godt å få fortelja alt til Jesus! Det er som det opprørte havet av tankar og suter inni meg blir stille og fell til so. Vert blankt så det speglar fjell og li og himmel, alt me har å takka for!


Fortell ham alt! Du eier jo en Fader
Som gjerne hjelpe vil i smått og stort.
 Han som for Jesu skyld din synd forlater,
Vil ingen hjelpeløse vise bort. 

Fortell ham alt! Det meget bedre høres
Enn du kan fatte i din fattigdom.
Hvert bønnesukk som i ditt hjerte røres,
Det høres klart i himlens helligdom. 

Fortell ham alt! De skynder seg i himlen
Med hjelp til dem som tigger her på jord.
 De ser så godt her ned i folkevrimlen,
Og kjenner nøye stedet der du bor. 

Fortell ham alt! Å, nevn din svake side,
 Fortell ham synden med det navn den bær!
De onde ånder vil i lyset lide,
De trives bare der hvor mørket er. 

Fortell ham alt, det tunge og det svære,
 som du i tanken venter på din vei!
Den tyngste byrde som du prøver bære,
Er den du selv på forhånd lager deg. 

Fortell ham alt, så er det ei ditt eget,
Da har han det i sine hender tatt!
For ham er aldri noen ting for meget,
Som seg ved kraftens høyre hånd har satt.   

Mauritz A Brekke
1940
 
Ha ein god dag i varmen!
Helsing Gunvor
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar