lørdag 20. juni 2015

Litt til Albaniatur


Opp på denne toppen står borga Lekursi. Dit køyrde Marta oss på smal, bratt veg i skarpe svingar. Opp siste kneiken måtte me gå, men det gjekk godt med stødige stavar eller ein stødig arm for meg og. Det var fantastisk! Har ikkje bilete for det tok dei andre. Eg hadde nok med å sjå og halda meg på føtene. Opp og ned steintrapper og hellegangar. De kan gå inn på Albania og Saranda på internett. Mange fine bilete der. Det var steikande varmt, men friskare der oppe. Me kunne sjå over fjell og dalar og vide havet, rundt i alle himmelretningar! Det MÅ berre opplevast! Og tenk eg fekk verkeleg vera med på det!


Åt like i nærleiken av der me budde medan den mjuke kvelden seig på.


Dagen etter køyrde me sør til Butrint, Ein utgraven ruinby frå 300 år før Kr. Etterkvart vart han oversvøymd av myr men gjenoppdaga i 1928. Der var restar etter romersk bad, amfiteater, kapell og anna. Veldige dimensjonar!

Eg vart liten der eg måtte ha ein kvil i skuggen ved altaret.


Her stava eg meg opp fleire trinn, før dei andre fann ut at eg måtte ta til vitet! Ei Guds under at deg greidde alt i den heiten! Men eg VILLE så gjerne!

Vel ute av porten. Godt og setja seg.


Måtte ha bilete av denne "ferja"der ein bil nett køyrer av og inn på kaien før feja blir trekt attende til andre sida. Den frakta forlk og.


Men sola steikte så me  nådde fram til ein bakaromn av ein bil med kurs for leskande is og vatn og framforalt skugge,


Her er dei to som gjore turen muleg for oss!! Tusen takk til dei!!

Dette hadde vore ein veldig anstrengjande tur, men dagen etter tok me det meir med ro. Men utrulege ting fekk me oppleva då og og ikkje minst siste dagen som var reine maratonløpet. 
Men det får vera til neste blogg.

Klem frå ei urtuleg takksam  

---mor -- Gunvor.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar